Historia Związku Sybiraków rozpoczęła się od jego założenia w roku 1928. Nazwa Związku  łączy się ze słowem S Y B I R, który dla zesłańców nie jest pojęciem geograficznym, lecz symbolem represji caratu, a później Stalina i jego następców wobec Polaków zsyłanych do łagrów i więzień,  najczęściej w dalekowschodnie strony b. ZSRR.
Na internetowych stronach serwisu przedstawiona została historia powstania Związku, zarówno tego przedwojennego jak i obecnego - reaktywowanego w 1988 roku.
Informacje zawarte na  stronach dotyczących Oddziałów Terenowych przybliżają czym żyje środowisko sybirackie, środowisko ludzi, którym dane było doświadczyć wszystkiego co najgorsze. Do tych informacji dotrą na pewno ich dzieci i wnuki oraz Sybiracy mieszkający na stale poza granicami Polski i szukający utraconych kontaktów.

 

Druki na odznaczenie wypełniane komputerowo (kliknij tutaj).

Zaktualizowane informacje Koła Lubań Śląski

 

Administrator strony Mieczysław Martusewicz (admin@zwiazeksybirakow.strefa.pl)

Odwiedzin naszej strony. Dziękujemy